PL

Hania to studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale grafiki oraz absolwentka Architektury Krajobrazu. Od 2009 roku zajmuje się projektowaniem i grafiką 3D a od 2017 roku prowadzi swoją autorską markę DESIGNby.papergoods, która powstała nad oceanem. Jej projekty są wykonywane i projektowane przez nią od zera, z ogromnym wsparciem i doświadczeniem przekazywanym przez tatę, który prowadzi rodzinną firmę poligraficzną o wieloletnich tradycjach funkcjonującą od 1935 roku na rynku.

Z zamiłowania do natury, podróży, grafiki, designu i przede wszystkim książek powstało Paper Goods. Projekty wychodzące spod tej nazwy są wysublimowanymi, użytkowymi dobrami papierowymi wykonywanymi 100% ręcznie przy użyciu najwyższej jakości ekologicznych materiałów. Każdy projekt jest indywidualnie opracowywany, starannie wykonany, nie ma w nim przypadkowości ani powtarzalności. Są to innowacyjne dobra papierowe inspirowane w głównej mierze naturą.


Z przyjemnością realizujemy wszelkie zamówienia indywidualneEN

Hania is a student at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the department of graphics and a graduate in Landscape Architecture. Since 2009 he has been designing and 3D graphics and since 2017 has been running his own brand DESIGNby.papergoods, which was created by the ocean. Her designs are made and designed by her from scratch, with the huge support and experience conveyed by her father, who runs a family printing company with many years of tradition functioning since 1935 on the market.

Passion for nature, travel, graphics, design and, above all, books created Paper Goods. Projects originating from this name are sublime, usable paper goods made 100% by hand using the highest quality ecological materials. Each project is individually designed, carefully made, there is no accidentality or repeatability. These are innovative paper goods inspired mainly by nature.


We are pleased to realize all individual orders
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów